"Je kunt je verdriet bij binnenkomst niet aan de kapstok hangen en weer meenemen als je naar huis gaat."

rouwbegeleiding
rouwen op werk

Rouwen op het werk

Als je denkt aan rouw, denk je misschien niet meteen aan werksituaties. Toch is rouwen juist heel nauw met werk gerelateerd. Om een ingrijpend verlies te overleven, kan het de medewerker helpen om weer aan het werk te gaan. Werk geeft structuur aan het leven en biedt iemand die aan het rouwen is de mogelijkheid om zich weer te verbinden aan anderen mits er aandacht is voor het verlies. 

Hoe je als werkgever, leidinggevende of als collega’s omgaat met een medewerker in rouw kan iemands rouwproces juist verzwaren of verlichten.

Ondersteuning vanuit de werkgever bij rouw en verlies is een onderdeel van goed werkgeverschap en draagt bij aan de vitaliteit van werknemers.

rouwbegeleiding

Uit onderzoek blijkt dat met de juiste begeleiding de verzuimduur op de werkvloer met minimaal 25% teruggedrongen kan worden.

Is er binnen het bedrijf iemand die gebukt gaat onder verlies en hierin vastloopt?

Er kunnen redenen zijn om als werkgever professionele begeleiding voor een rouwende medewerker te overwegen. Dat is aan de orde als de verschijnselen niet tijdelijk zijn maar langere tijd aanhouden en een permanent karakter lijken te krijgen. 

Denk hierbij blijvende concentratie stoornissen, aanhoudende vermoeidheid, neerslachtigheid, moeite met het opnemen van de dagelijkse taken. 

Rouwbegeleiding op de werkvloer leidt tot de volgende resultaten:

Heb je als leidinggevende ondersteuning nodig bij het begeleiden van een werknemer in rouw?

Als werkgever kan het van grote waarde zijn om jouw medewerker goed te ondersteunen op het moment dat de werknemer terug wil keren naar de werkvloer na zijn of haar verlies. Professioneel advies en begeleiding kunnen je helpen dit te realiseren.

Feiten en cijfers van rouwen op het werk

In Nederland overlijden elk jaar ruim 150.000 mensen dat betekent dat bijna een kwart van de werknemers de afgelopen 5 jaar te maken heeft gehad met verlies van een dierbare.

Uit onderzoek blijkt dat:

Heb je vragen of wil je graag vrijblijvend kennismaken?

Wat anderen over mij zeggen